Bendra informacija

UAB "Ivega ir Ko" gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad ivega.com internetinėje svetainėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš darydami užsakymą perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

UAB "Ivega ir Ko" pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi  UAB "Ivega ir Ko" elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

 Reikalinga informacija

Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai duomenys:

   - mokėtojo ir prekių gavėjo vardas, pavardė;

   - adresas, kuriuo bus pristatomos prekės (būtina nurodyti pašto kodą);

   - mokėtojo ir prekių gavėjo telefono numeris;

   - kiti, pristatymui būtini duomenys (pvz., durų spynos kodas).

UAB ‘‘Ivega ir Ko‘‘  patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Naudotis elektroninės parduotuvės ivega.com paslaugomis gali:

    - visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

    - nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

    - juridiniai asmenys;

   - visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.me rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

 

Privatumo politikos pakeitimai

UAB ‘‘Ivega ir Ko‘‘  turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@ivega.lt